تیم۷ تیم۷ تیم۷ تیم۷ تیم۷ تیم۷ تیم۷ تیم۷ تیم۷ تیم۷

تیم۷

وب سایت: https://www.team7.at/en/

دانلود کاتالوگ

توضیحات:

تمام آشپزخانه های تیم 7 از چوب ساخته می شود . چنین ویژگی به طراحان سطح بالایی از مقاومت و پایداری را می دهد . 

طراحی دقیقا بر اساس آنچه مشتری در ذهن دارد انجام می گیرد .