Alliv Villa

© مجید صفری سخاوت

Alliv Villa

© مجید صفری سخاوت

Alliv Villa

© مجید صفری سخاوت

Alliv Villa

© مجید صفری سخاوت

Alliv Villa

© مجید صفری سخاوت

Alliv Villa

© مجید صفری سخاوت

Alliv Villa

© مجید صفری سخاوت

Alliv Villa

© مجید صفری سخاوت

Alliv Villa

© مجید صفری سخاوت

Alliv Villa

© مجید صفری سخاوت

Alliv Villa

© مجید صفری سخاوت

Alliv Villa

© مجید صفری سخاوت

Alliv Villa

© مجید صفری سخاوت

Alliv Villa

© مجید صفری سخاوت

Alliv Villa

© مجید صفری سخاوت

Alliv Villa

© مجید صفری سخاوت

Alliv Villa

© مجید صفری سخاوت

Alliv Villa

© مجید صفری سخاوت

Alliv Villa

نمای جنوبی

Alliv Villa

نمای غربی

آلیو ویلا

موقعیت: ایران، استان گیلان، شهرستان فومن

معمار: امین رفیعی، فروغ حسن پور

کارفرما: آرمان رفیعی

مصالح: بتن

تاریخ طراحی: ۱۳۹۶

تاریخ ساخت: ۱۳۹۷

مساحت زمین: ۵۰۰m۲

مساحت ساخت: ۱۴۸m۲

اجرا: امین رفیعی و آرمان رفیعی

گروه طراحی: امین رفیعی، فروغ حسن پور، انسیه رفیعی

عکاس: مجید صفری سخاوت

توضیحات:

ویلا یک کاربری بنا: مسکونی-ویلا

سطوح زیربنا و زمین پروژه: طبقه همکف ۷۳ ، طبقه اول ۷۶ ، مجموع طبقات ۱۴۹مترمربع وزمین ۵۰۰متر مربع

زمین پروژه در استان گیلان، شهرستان فومن، بخش ماکلوان قرار دارد.

این پروژه با هدف فضایی برای گذران اوقات فراغت طراحی شده است. با توجه به محدودیت های ابعادی زمین (۱۰*۵۰) سعی بر این شد که با حفظ محرمیت نسبت به پلاک مجاور سمت شرق حداکثر ارتباط با فضای بیرونی برقرار گردد. در این پروژه با رویکرد منطقه گرا انتقادی ماهیت معماری گیلان به شرح موارد زیر مورد توجه قرار گرفت:

۱. مصالح به صورت المان گونه ای، یادآور فضای خانه های گیلان می باشد. به عنوان مثال: تیرهای بتنی سقف آخر به صورت مورب اجرا گردید و تیرهای چوبی و لمبه ها به صورت نمایان بر روی آن تیرهای مورب قرار گرفت و سقف به صورت یکپارچه چوبی نمایان شده است.

 ۲. ورودی به گونه ای طراحی شد که جهت دسترسی به درب ورودی ساخنمان می بایستی از روی پلی عبور نمود که بر روی برکه ای به ابعاد ۴*۸ قرار گرفته است، که این خود یادآور فضاهای روستایی گیلان می¬باشد.

 ۳. ایوان اصلی ساختمان در طبقه اول دارای تیرهای چوبی بوده که بر روی آن شیشه یکپارجه قرار گرفته تا روزهای بارانی هم ایوان قابل استفاده باشد.

 ۴. با بهره گیری از وید کوران بسیار مطلوبی در تمامی فضاها (اتاق های خواب، پذیرایی و ...) جریان یافته که این مهم یکی از عوامل اقلیمی شاخص در منطقه می باشد.

 ۵. ابعاد پلان و ارتفاع( تناسبات) به گونه ای طراحی شده است که آفتاب زمستان تقریبا تا انتهای پلان نفوذ نموده و در تابستان تا یک متری فضای داخلی وارد می شود.

 ۶. موقعیت قرارگیری پلان در سایت به نحوی شکل گرفت که یادآور معماری بومی گیلان می باشد. از محدودیت های طراحی ابعاد زمین (۱۰*۵۰) بوده که با توجه به اینکه دید و منظر اصلی پروژه در سمت جنوب و غرب می باشد و بدلیل نیاز به حفظ دید و منطر مجبور به فاصله گرفتن به میزان دو متر از ضلع غربی زمین شدیم و عرض قابل طراحی به ۸ متر کاهش یافت که این مهم چالش در طراحی ایجاد کرد.