Casa once

Casa once

Casa once

Casa once

Casa once

Casa once

Casa once

ویلا وانس

موقعیت: مکزیک، پوبلا

معمار: Carla Osorio Jimenez, Mario Alberto Avila Lopez, Juan Pablo Fernandez Cueto

کارفرما: شخصی

مصالح: بتن و چوب

تاریخ ساخت: ۱۳۹۷

مساحت ساخت: ۲۴۹m۲

استودیو معماری: دفتر معماری اسپاسیو ۱۸

عکاس: لورنا دارکووا