Corsal Villa

Corsal Villa

Corsal Villa

Corsal Villa

Corsal Villa

Corsal Villa

Corsal Villa

Corsal Villa

Corsal Villa

Corsal Villa

Corsal Villa

Corsal Villa

Corsal Villa

Corsal Villa

Corsal Villa

ویلا مرجانی

موقعیت: مکزیک، میچوآکان، تاکامبارو

مصالح: بتن

تاریخ طراحی: ۱۳۹۶

تاریخ ساخت: ۱۴۰۱

مساحت زمین: ۱۰۵۶m۲

مساحت ساخت: ۲۶۶m۲

مؤلفین: معماری داخلی اِم سی ایچ + ساخت و ساز ایچری بیو

معمار: ارندیرا سوتو

معمار داخلی: مائوریسیو سروانتس

دکوراسیون: مانو آ مانو

عکاسان: سزار بلیو، استودیو خلاقیت تعادل

مطبوعات: آتلیه ناشناس