Experimental House

Experimental House

Experimental House

Experimental House

Experimental House

Experimental House

Experimental House

Experimental House

Experimental House

Experimental House

ویلای تجربی

موقعیت: فنلاند مرکزی، ساحل غربی جزیره ی موراتسالو

معمار: آلوار آلتو ، آلوار آلتو

مصالح: آجر

توضیحات:

میل به آزمایش مصالح با کیفیات، ساختار و ترکیبات متفاوت در بسیاری از آثار آلتو به چشم می خورد، اما گویا تجربیات پراکنده پاسخ گوی روحیه ی تجربه گر آلتو نبوده و دست آخر وی را به خلق ویلایی تماما تجربی واداشته است.

ویلای تابستانی موراتسالو، در فنلاند مرکزی و در ساحل غربی جزیره ی موراتسالو واقع شده است. آلتو در طراحی این ویلا در چهار حوزه ایده های خود را به آزمایش گذاشته است:۱- ساخت بنا بدون زیرسازی(فونداسیون) ۲- ساخت و ساز با آجرهای بی قاعده ۳- ستون گذاری نا منظم ۴- گرمایش خورشیدی

در حوزه ی مصالح، او از باقی مانده ی آجرهای پروژه ی تالار شهر سایاناتسالو استفاده کرد تا ترکیبات و الگوهای متفاوتی از چیدمان آجر را آزمایش کند. بیش از پنجاه گونه آجر در این پروژه به کار گرفته شد تا علاوه بر جنبه های زیبایی شناسی، مقاومت آنها در برابر آب و هوای فنلاند نیز در طول زمان سنجیده شود. فرم ال – شکل ساختمان اصلی با دیوارهای بلند، یک حیاط مرکزی را در دل خود به وجود آورده که رو به جنوب و غرب باز است، نمای ساختمان در جای جای این حیاط مرکزی متفاوت است و از آجر قرمز تا رنگ سفید همگی در آن دیده می شوند.

آلتو ایده ی گرمایش ایستا را نیز در این ویلا پیاده ساخت به این ترتیب که سقفها به صورت شیبدار طراحی شدند تا سطح خارجی افزایش یابد،  درنتیجه حرارت بیشتری توسط سطوح جذب می شد. آجرهای با رنگ قرمز مانند یک عایق حرارتی عمل کرده، گرمای جذب شده را درون خود نگه می دارند و از اتلاف آن توسط محیط جلوگیری می کنند.

مبلمان این اقامتگاه تابستانی، همچون بسیاری از آثار معمار توسط خود او طراحی شد. پس از گذشت بیش از پنجاه سال، این ساختمان با کمترین میزان محافظت، همچنان ارزشهای زیبایی شناسانه ی خود را حفظ نموده است.

 

معماران مرتبط: