House in Leiria

© فرناندو گوئرا

House in Leiria

© فرناندو گوئرا

House in Leiria

© فرناندو گوئرا

House in Leiria

© فرناندو گوئرا

House in Leiria

© فرناندو گوئرا

House in Leiria

© فرناندو گوئرا

House in Leiria

© فرناندو گوئرا

House in Leiria

© فرناندو گوئرا

House in Leiria

© فرناندو گوئرا

House in Leiria

© فرناندو گوئرا

House in Leiria

© فرناندو گوئرا

House in Leiria

© فرناندو گوئرا

House in Leiria

© فرناندو گوئرا

House in Leiria

© فرناندو گوئرا

House in Leiria

© فرناندو گوئرا

House in Leiria

© فرناندو گوئرا

خانه ای در لیریا

موقعیت: لیریا، پرتغال

معمار: ائروس ماتئوس ، مانوئل ایریس ماتیوس

مصالح: بتن

تاریخ ساخت: ۱۳۸۹

عکس: فرناندو گیورا

توضیحات:

این ساختمان در حومه ی شهر لیریا و در منطقه ای مشرف به شهر قرار گرفته است. کاربری های فضایی ساده و پیش پا افتاده اند: خانه ای که به دو حوزه ی خصوصی شامل اتاق های خواب و عمومی که نشیمن در آن قرار دارد، تقسیم بندی شده است. فضاهای خصوصی در سطح خیابان و زیر ساختمان قرار داشته و در اطراف یک حیاط مرکزی چیده شده اند. بدین ترتیب اتاق ها به ایوان های خصوصی و دنجی باز می شوند. اتاق های نشیمن اطراف فضایی خالی تعبیه شده اند که نور را از بالا به فضای داخل کشانده و دارای دید به قلعه ای در مرکز شهر می باشند.

این خانه، بنایی با الگوی ابتدایی بوده که میانه ی آن توسط نور خالی شده است. حیاط اتاق های خواب که در باغ اطراف خانه دیده می شود، با این الگوی اولیه در ارتباط است و در مقیاس خود دارای نمودهای متفاوتی می باشد. مقیاس و حجم در زمینه ای بی نظم با هویتی مشخص کنترل می شوند، که ارتباط بنا با میراث تاریخی خود در قلعه ی لیریا در دوردست را تقویت می نمایند.

معماران مرتبط: