IT IS A GARDEN

© دویچی آنو

IT IS A GARDEN

© دویچی آنو

IT IS A GARDEN

© دویچی آنو

IT IS A GARDEN

© دویچی آنو

IT IS A GARDEN

© دویچی آنو

IT IS A GARDEN

© دویچی آنو

IT IS A GARDEN

© دویچی آنو

IT IS A GARDEN

© دویچی آنو

IT IS A GARDEN

© دویچی آنو

IT IS A GARDEN

© دویچی آنو

IT IS A GARDEN

© دویچی آنو

IT IS A GARDEN

© دویچی آنو

IT IS A GARDEN

IT IS A GARDEN

IT IS A GARDEN

اینجا باغی است

موقعیت: ژاپن، ناگانو

معمار: مگومی ماتسوبارا

مصالح: شیشه و بتن

تاریخ طراحی: ۱۳۹۴

مساحت ساخت: ۴۷۵m۲

معمار: دفتر معماری اسیستنت

معمار مسئول: مگومی ماتسوبارا، هیرویی آریاما

عکس: دایچی آنو

توضیحات:

خانه‌ای ژاپنی در جنگل، با حیاط‌هایی رو به آسمان و درختان

معماران این پروژه، مگومی ماتسوبارا و هیرویی آریاما ، این خانه را با پنج حیاط در جنگل نزدیک به منطقه‌ی کارویزاوا (Karuizawa) طراحی کرده‌اند، به نحوی که دید به سبزینگی در درون و بیرون بنا تأمین شود.

این خانه‌ی یک طبقه در منطقه‌ای از درختان انبوه محصور و برخی از این درختان را در درون خود جای داده است. وجود درختان سبب می‌شود شمایلِ در حال تغییری از نور و سایه همواره بر روی سقف‌های مستطیلی بنا وجود داشته باشد.

پنج  فضای خالی شده از سطح سقف [حیاط‌ها] امکان ورود نور روز را، از طریق سطوح شفاف اطراف حیاط، به درون محیط خانه فراهم می‌سازد. چنانکه معمار بنا می‌گوید: «خانه یک پلان دارد که تنها با پنج حیاط تعریف شده است، چنانکه در شکل تخت و چهارگوش بنا نیز مشاهده می‌شود. تمام اتاق‌ها به نحوی طراحی شده‌اند که رو به حیاط باشند. هر اتاق شخصیتی مخصوص به خود دارد که برای دریافت نور در زمان‌های مختلف روز طراحی شده است.»

نمای بیرونی بنا به طرز واضحی از بتن نمایان (Expose) تشکیل و با قطعاتی از شیشه‌ی سیاه رنگ همراه شده است که طبیعت پیرامونی بنا را منعکس می‌سازد. بتن مسلح به کار رفته در بام هندسه‌ای پیچیده دارد. قطعات بامْ فضاهای اطراف حیاط را احاطه کرده است و به درون حیاط شیب دارد. بدین ترتیب امکان ورود نور به درون فضاها فراهم می‌شود.

اشکال زاویه‌دار بام زمانی به خوبی ادراک می‌شوند که بنا از زاویه‌ی فوقانی نگریسته شود. همچنین شکل بیرونی بام در سقف‌ فضاهای درونی نیز تأثیرگذار بوده است. هر اتاقِ خانه حداقل رو به یک حیاط قرار گرفته است و درون سه حیاط، درختان و گیاهانی وجود دارد که نشان‌دهنده‌ی امتداد یافتن جنگل به مرکز بناست.

سطوح شفاف به کار رفته در مرز میان اتاق‌ها و حیاط‌ها نوعی رابطه‌ی افقی میان فضاهای درونی و بیرونی بنا پدید آورده است. استفاده بسیار از شیشه، انعکاس‌هایی را پدید می‌آورد که رنگ‌های ناشی از حرکت آفتاب بر برگ‌های رنگی را شدت می‌بخشد. استفاده از مصالح ساده و خنثی در فضاهای داخلی موجب روشنایی و بازتر به نظر رسیدن فضاها می‌شود، در عین آنکه توجه به نماهای بیرونی را نیز افزون می‌سازد.

ماتسوبارا و آریاما پیشتر هم در پروژه‌ی «خانه‌ای نزدیک به معبد کهن بودایی» مشارکت داشتند و در آن پروژه نیز از مصالح نمایان شامل فولاد، چوب، بتن، شیشه و پلاستیک بهره برده‌اند.

معماران مرتبط: