La Leonera Mountain Retreat

© فیلیپ کمس

La Leonera Mountain Retreat

© فیلیپ کمس

La Leonera Mountain Retreat

© فیلیپ کمس

La Leonera Mountain Retreat

© فیلیپ کمس

La Leonera Mountain Retreat

© فیلیپ کمس

La Leonera Mountain Retreat

© فیلیپ کمس

La Leonera Mountain Retreat

La Leonera Mountain Retreat

La Leonera Mountain Retreat

La Leonera Mountain Retreat

خلوتگاه کوهستانی La Leonera

موقعیت: فارلونز، لوبارنچی، منطقه ی شهری سانتیاگو، شیلی

معمار: DRAA ، نیکولاس دل ریو، فلیپ کاموس

مصالح: آجر

تاریخ ساخت: ۱۳۹۳

مساحت ساخت: ۱۰۰m۲

عکس: فیلیپ کمس

توضیحات:

فرآیند

این خلوتگاه کوهستانی طی فرآیند مشارکت نزدیک و مداوم کارفرما و معماران و بازنگری موقعیت بنا تا انتهای پروژه، شکل گرفته است. حاصل این رویکرد در طراحی، شکل گیری نوعی همبستگی متعادل میان انتظارات کاربران و پیشنهادات معماران است. 

سازه. در این بنا، قاب های A شکل که در ساختمان های کوهستانی شیلی مرسوم هستند، مورد استفاده قرار گرفته اند. از مستطیل و مثلث که دو حجم متعادل هندسی هستند، استفاده شده تا سادگی بنا حفظ شود. ابتدا بتن آرمه به عنوان شالوده ی بنا با زمین ترکیب شده تا با محیط دست نخورده ی اطراف هماهنگ باشد. سپس درون قاب A شکل و در تضاد شدید با زمینه ی اطراف، یک فضای خالی متناسب که از خرپاهای چوبی تشکیل شده است، محیطی گرم را برای ساکنین ایجاد نموده است. این قاب های صنعتی دلپذیر، محکم بر روی پایه ای بتنی سوار شده اند که تیرهای معکوس را پنهان نموده و باعث ایجاد فاصله ای در برابر چشم انداز تاثیرگذار بیرونی می شوند. حاصل این ترکیب بندی، عرشه ای مجزا از زمین بوده تا حس روشنایی و شکاف میان زمین و بنا القاء شود. پلکانی چوبی در انتهای پلان، به صورت عمودی دو حجم را به یکدیگر متصل نموده و علاوه بر کنترل دقیق بازشوها، این خانه را به تجربه ای ممتد از کشش و مالکیت محیط اطراف تبدیل می نماید.

انرژی

از نظر حرارتی، این بنا یک ساختمان به شدت عایق بندی شده با محیطی کنترل شده است. این خلوتگاه دارای نمای شیشه ای به شدت آفتابگیر بوده که در زمستان حرارت قابل توجهی کسب کرده و این حرارت را در عناصر حجیم بتنی ذخیره می نماید. بازشوها در سمت سردتر بنا به حداقل رسیده اند و طی روند ساخت فرآیند عایق کاری به دقت انجام شده است.

معماران مرتبط: