Linalotte

Linalotte

Linalotte

Linalotte

Linalotte

Linalotte

Linalotte

Linalotte

Linalotte

Linalotte

Linalotte

Linalotte

ویلا لینالوته

موقعیت: اتریش، لینز

معمار: معماران کارامل

مصالح: چوب

تاریخ طراحی: ۱۳۸۲

تاریخ ساخت: ۱۳۹۸

مساحت زمین: ۲۸۳m۲

مساحت ساخت: ۹۵m۲

استودیو: معماران کارامل + جولیا سیدل

عکاس: هرتا هورناوس

توضیحات:

.

معماران مرتبط: