Mediterranean Villa

Mediterranean Villa

Mediterranean Villa

Mediterranean Villa

Mediterranean Villa

Mediterranean Villa

Mediterranean Villa

Mediterranean Villa

Mediterranean Villa

Mediterranean Villa

Mediterranean Villa

Mediterranean Villa

Mediterranean Villa

ویلای مدیترانه ای

موقعیت: پولا، کرواسی

معمار: شرکت مهندسی تابیس

مصالح: سنگ و شیشه

تاریخ ساخت: ۱۳۹۴

مساحت ساخت: ۳۸۰m۲

توضیحات:

.

معماران مرتبط: