Mehrshahr Villa

Mehrshahr Villa

Mehrshahr Villa

Mehrshahr Villa

Mehrshahr Villa

Mehrshahr Villa

Mehrshahr Villa

Mehrshahr Villa

Mehrshahr Villa

Mehrshahr Villa

Mehrshahr Villa

Mehrshahr Villa

Mehrshahr Villa

Mehrshahr Villa

Mehrshahr Villa

Mehrshahr Villa

Mehrshahr Villa

Mehrshahr Villa

ویلای مهرشهر

موقعیت: کرج، مهرشهر

معمار: هومن بالازاده

کارفرما: شرکت ایران آپتوس

مصالح: سنگ

تاریخ طراحی: ۱۳۹۲

تاریخ ساخت: ۱۳۹۴

مساحت زمین: ۳۰۰۰۰m۲

عکاسی: پرهام تقی اف، استودیو دید، بابک طوسی پور، پویا نوریان

توضیحات:

ویلایی با مساحت ۳۳۰ متر در میان یک باغ خصوصی رو به دریاچه در حدود سه هکتاری با سازه ای که در حد یک طبقه انجام شده بود، شرایط طراحی این ویلا در ابتدای کار بود. ویلایی که کاملا  با طبیعت محیط قرارگیری خود ادغام شود و خود را با محیط یکی نماید هدف طراحی بود. بر اساس این خواسته ایده فضایی حجم به عنوان یک حجم صلب در نظر گرفته شد که بازشوها بر اساس دیدها، اطراف سایت قابهایی را از نظر منظر در داخل خلق کرده و دیدهای اطراف توسط این قابها تعریف شده است. متریال پروژه از سنگ هایی که بیشتر در باغ استفاده شده انتخاب شد و به گونه ای اجرا گردید که بتواند دو کیفیت بسته و نیمه باز را در پروژه بر اساس عملکرد داخلی فضاهای پروژه به وجود بیاورد.

متریال سنگ در آنجا ابزاری برای تشدید کیفیت ادغام شده با طبیعت در بیرون و درون پروژه بود به گونه ای که سنگ ها با طبیعت خود ولی با نظم افقی شکل گرفته و در قسمت هایی که مانند سرویس ها و فضاهای فرعی دید و نور کمتری احتیاج بوده،  سنگ ها به صورت متخلخل شکل گرفته اند و این مسئله باعث شد که علاوه بر یکپارچگی نمای بیرون، در داخل فضا نیز امکان استفاده از نمای سبز درختان باغ را داشت. از این روش برای ورود هوا و ایجاد دریچه های تاسیسات در داخل دیوارهای سنگی نیز استفاده شد.

کشیدن محیط و پیرامون که یکی از خواسته های اصلی پروژه بود به روش های مختلف در این کار انجام شد:

۱-  ایجاد بازشوهایی برای استفاده از نور جنوب خورشید و کشاندن حرکت نور از طریق لایه های شفاف مختلف در داخل به گونه ای که کیفیت طیف نوری در داخل فضا بر اساس حرکت خورشید تغییر نماید. یکی از بازشوها در سقف پروژه و بالای پله اصلی داخلی شکل گرفت که نقش گرمایشی را در زمستان برای فضای داخلی بازی کرده و در تابستان نیز یک شید در بیرون آن قرار گرفته که ورود نور را به داخل کنترل کند.

۲- ایجاد فضای سبز در میانه ساختمان و قسمتی که زیر فضای پله می باشد باعث شد که حس فضایی سبز بیرون در درون فضا نیز وجود داشته باشد.

۳- در این پروژه سعی در به کارگیری فضاهایی نیمه باز و باز در درون پروژه و کشیدن محیط اطراف به درون فضای زندگی بود که این امر توسط فضاهای نیمه باز و کاملا باز انجام شد. فضای نیمه باز در این پروژه به صورت یک فضای خالی از مکعب حجمی ساختمان در طبقه اول دیده شد که ارتباط بصری را رو به دریاچه فراهم کرده و همچنین امکان دسترسی به فضای باز رو به دریاچه و نشیمن خصوصی و اتاق اصلی ویلا را فراهم نماید. فضای دیگری که در این ویلا تعریف شد یک سطح کاملا باز رو به دریاچه بود که از طریق یک پل به فضای نیمه باز داخل حجم متصل شد که  این فضا در جهت استفاده از دید مستقیم دریاچه تعریف گردیده است.

سلسله مراتب فضای نیمه باز داخلی ساختمان و فضای باز به گونه ای است که هر دو دید رو به دریاچه داخلی محوطه سایت را دارند و درختان وضع موجود، مابین این دو فضا نگه داشته شده تا دور تا دور این فضا ما بین درختان قرارگیرد و کیفیت نوری آنها بر اساس سایه های درختان و زوایای خورشید  در ساعات مختلف تغییر نماید. اتاق اصلی این ویلا نیز در لایه بعدی دید رو به دریاچه را دارد.

۴- در تمامی دیوارهای پیرامونی که در قسمت سرویس های بنا می باشد سنگ داخلی هماهنگ سنگ بیرونی  انتخاب شد و از سنگ بیرونی در دیوار اصلی فضای داخلی استفاده شده است.

معماران مرتبط: