Mosha House

Mosha House

Mosha House

Mosha House

Mosha House

Mosha House

Mosha House

Mosha House

Mosha House

Mosha House

Mosha House

Mosha House

Mosha House

Mosha House

Mosha House

Mosha House

Mosha House

Mosha House

Mosha House

خانه مشا

موقعیت: تهران، مشا

معمار: شاهین حیدری ، لیدا الماسیان

کارفرما: یعقوب عابد پور

مصالح: بتن

تاریخ طراحی: ۱۳۸۷

تاریخ ساخت: ۱۳۹۴

مساحت زمین: ۲۶۰۰m۲

مساحت ساخت: ۲۶۰m۲

شرکت مشاور: مهندسین مشاور معماری موج نو

معماران مسول: لیدا الماسیان، شاهین حیدری

معمار همکار: مریم امان پور

تیم طراحی: شیدا قطبی، سهیلا زاهدی، ایلناز عشایری، الناز شکروی، فاطمه هنربخش

عکس: پرهام تقی اف

توضیحات:

گرایش انسان به طبیعت و زندگی در شهرهای بزرگ و آلوده همچون تهران او را به جستجوی آرامش در حومه های کوهستانی فرا می خواند.دشت مشا در شمال تهران و در دامنه کوه های البرز قرار گرفته است. سایت پروژه در شیب تند کوهستان و در دشت مشا قرار دارد جایی که منظره بی نظیر و شگرفش همراه با حس آزادی و تعلیق الهام بخش طراحی خواهد بود.

درگام نخست به بررسی تیپولوژی ویلاهای منطقه در بسترهای مشابه پرداختیم. آنجا که ساختمان ها با کشیدگی در پهنای زمین قسمت عمده زمین را اشغال نموده و باقی مانده آن نیز به احداث پله های ارتباطی مابین ترازهای متفاوت اختصاص یافته است، تیپولوژی موجود، پتانسیل های بالقوه سایت را نادیده انگاشته است و چیزی بیشتر از زندگی در آپارتمان های شهری نیست. ما به دنبال از میان بردن مرزهای انسان و طبیعت بودیم. چیزی همانند یکپارچگی درون و برون و برانگیختن احساساتی چون لذت تعلیق و آزادی در فضای معلق درون و برون بنا در میان کوهستان.

خلق سه فضای مکعبی شکل در راستای طولی سایت پروژه با چرخش آنی حول پله مرکزی به یکباره تمام آن چیزی بود که به نیازهای پروژه و خلق ساختاری نو پاسخ می داد. محافظت از فضای سبز و افزودن به آن در طبقات که هر کدام از سایت مجموعه جدا شده و بالکنی به منظرهای مختلف روبرو خواهد بود. جایی که تراس ها سقف های فضاهای زیرین هستند. شیب تند زمین و برآمدن کنسول های عمیق سازه از درون آن احساس معلق بودن را در شما بر می انگیزد. سه بحش از زندگی – ورزش و تفریح ، معاشرت، استراحت- هر کدام در میان یکی از مکعب ها می باشد.

بهره گیری از منظر کوهستان ما را بر آن داشت تا از پنجره های سراسری از سقف تا کف استفاده نماییم و تصویر پانورامای مقابل را در سه فریم متفاوت و در سه طبقه تقسیم کردیم .چیزی که فراتر از پنجره است، اینها تابلوهای زنده(دینامیک)ای هستند که فعالیت های زندگی را در مجاورت آنها شکل دادیم. و درون و برون بنا را به هم آمیختیم. در مجاورت نخستین تابلو جایی که بر آمدن خورشید از میان کوه ها را می نگرید به ورزش ، شنا و تفریح می پردازید و در مجاورت دیگری از طلوع تا غروب آفتاب جایی که رقص نور و سایه با احجام ساده ی بنا تکاپوی زندگی را با شما تقسیم می کند به معاشرت می پردازید و در نهایت و در بالاترین و آرام ترین بخش ویلا و در مجاورت تابلوی پایانی جایی که نقش کوه و ستاره آن را می آراید با شمارش ستاره ها به خواب فرو می روید. فصل ها در گذارند .....

معماران مرتبط: