Sauna Smådalarö

Sauna Smådalarö

Sauna Smådalarö

Sauna Smådalarö

Sauna Smådalarö

Sauna Smådalarö

Sauna Smådalarö

Sauna Smådalarö

Sauna Smådalarö

ویلای سونای اسمادلارو

موقعیت: سوئد، دِلارو، اسمادلارو

کارفرما: شخصی

مصالح: چوب

تاریخ ساخت: ۱۳۹۹

مساحت زمین: ۲۰۰۰m۲

مساحت ساخت: ۲۴m۲

کاربری: انبار، ورک شاپ، سونا

معمار مسئول: کاسپر وُن وِگِساک

استودیو: آتلیه معماری متروپلیس

عکاس: آتلیه معماری متروپلیس