The Farmhouse

The Farmhouse

The Farmhouse

The Farmhouse

The Farmhouse

© پیوتر کرایوسکی

The Farmhouse

© پیوتر کرایوسکی

The Farmhouse

© پیوتر کرایوسکی

The Farmhouse

© پیوتر کرایوسکی

The Farmhouse

© پیوتر کرایوسکی

The Farmhouse

The Farmhouse

The Farmhouse

The Farmhouse

The Farmhouse

The Farmhouse

The Farmhouse

The Farmhouse

The Farmhouse

The Farmhouse

© پیوتر کرایوسکی

The Farmhouse

© پیوتر کرایوسکی

The Farmhouse

© پیوتر کرایوسکی

The Farmhouse

© پیوتر کرایوسکی

The Farmhouse

The Farmhouse

The Farmhouse

© پیوتر کرایوسکی

ویلای مزرعه

موقعیت: لهستان

معمار: بوگوسلا بارناس

کارفرما: شخصی

مصالح: چوب

تاریخ طراحی: ۱۳۹۶

تاریخ ساخت: ۱۳۹۹

مساحت زمین: ۶۲۷m۲

استودیو: بی ایکس بی

معمار: بوگوسلا بارناس

گروه طراحی: بوگوسلا بارناس، جاستینا گایدا، بارتوش استیرنا، آنا مدرالا، کمیل ماکوویچ، ماتئوس زیما، ماگدالنا مسکا، والنتین لپلی، الکساندر دی موت، ماروس میترو، پائولا وروبلوسکا، مرزیا توکا

فیلم و انیمیشن: رافائل بارناس | یونیک ویژن استودیو

گرافیک: بی ایکس بی

عکاس: پیوتر کرایوسکی

توضیحات:

.

معماران مرتبط: