Up Villa

Up Villa

Up Villa

Up Villa

Up Villa

Up Villa

Up Villa

Up Villa

Up Villa

Up Villa

Up Villa

Up Villa

Up Villa

Up Villa

Up Villa

Up Villa

Up Villa

Up Villa

Up Villa

ویلا آپ

موقعیت: آبعلی

معمار: استودیو طراحی ارش بعد چهارم فضا

مصالح: شیشه و بتن

تاریخ طراحی: ۱۳۹۳

تاریخ ساخت: ۱۳۹۵

مساحت زمین: ۲۴۰۰m۲

مساحت ساخت: ۱۴۰۰m۲

معمار: استودیو طراحی ارش بعد چهارم فضا

مدیر پروژه: رضا اکرمی

عکاس: علی دقیق

توضیحات:

زمین پروژه در شیب شدید کوهستانهای اطراف تهران(آبعلی) قرار گرفته، منطقه ای که هنوز طبیعت بکر دارد و ساخت و ساز چندانی در آن شکل نگرفته و آنچه در اولین دیدار جلب توجه می نماید سلطه طبیعت است .

در طراحی تلاش گردیده تا فضاهای اصلی بصورت معلق در طبیعت قرار گیرند. کنسول ۸ متری واقع در ضلع جنوبی به مثابه پرواز معماری در داخل طبیعت می باشد که فضاهای نشیمن و اتاقهای اصلی را بی واسطه به طبیعت متصل نموده و تداعی گر حس پرواز و تسلط بر طبیعت است و سادگی احجام بکار رفته، تواضع در مقابل طبیعت پیچیده اطراف را تقویت می نماید.

همچنین فضای نشیمن بیرونی نیز حس حضور در طبیعت را برای ساکنان آن به ارمغان آورده و گفتگوی فضای باز و بسته را به حداکثر می رساند.

ویلاهای از این قبیل اصولا جهت تعطیلات آخر هفته و اوقات فراغت جهت اقامت چند خانواده ساخته میشوند . بنابراین در طراحی این پروژه ، قرارگیری اتاقها به نحوی صورت پذیرفته تا از فضاهای اصلی استقلال نسبی داشته و حتی الامکان دسترسی های مجزا نیز داشته باشند .

با توجه به سطح اشغال وسیع در زمین پروژه تصمیم بر آن شد تا زمین شرقی به عنوان ادامه گفتگوی فضای باز و بسته منضم به پروژه شود و طرح توسعه آن از طریق حیاط مرکزی ارائه گردد.

در ادامه گفتگو بین فضای پر و خالی در انتخاب متریال نیز گفتگو بین تیره و روشن جنسیت فضا را تشکیل داده است.

معماران مرتبط: