Villa Fels

Villa Fels

Villa Fels

Villa Fels

Villa Fels

Villa Fels

Villa Fels

Villa Fels

Villa Fels

Villa Fels

Villa Fels

Villa Fels

ویلای روی صخره

موقعیت: اتریش، دره‌ی راین

معمار: معماران برکتولد وبر

مصالح: چوب

معمار: معماران برکتولد وبر

اجرا: خانه سازی آلپینا

عکاس: آدولف بروتر

توضیحات:

.

معماران مرتبط: