Villa Holiday

Villa Holiday

Villa Holiday

Villa Holiday

Villa Holiday

Villa Holiday

Villa Holiday

Villa Holiday

Villa Holiday

Villa Holiday

Villa Holiday

Villa Holiday

Villa Holiday

Villa Holiday

Villa Holiday

Villa Holiday

Villa Holiday

Villa Holiday

Villa Holiday

Villa Holiday

Villa Holiday

Villa Holiday

Villa Holiday

Villa Holiday

Villa Holiday

Villa Holiday

Villa Holiday

تعطیلات ویلا

موقعیت: روانا-آسیاگو – ویچنزا، ایتالیا

مصالح: سنگ و چوب

مساحت ساخت: ۱۴۰۰m۲

معمار: امانوئل فراریزه

تولید کنندگان: ساخت و سازهای پالما