Villa in Chennai

© دینش جایاول

Villa in Chennai

© دینش جایاول

Villa in Chennai

© دینش جایاول

Villa in Chennai

© دینش جایاول

Villa in Chennai

© دینش جایاول

Villa in Chennai

© دینش جایاول

Villa in Chennai

© دینش جایاول

Villa in Chennai

© دینش جایاول

Villa in Chennai

© دینش جایاول

Villa in Chennai

© دینش جایاول

Villa in Chennai

© دینش جایاول

Villa in Chennai

© دینش جایاول

Villa in Chennai

© دینش جایاول

Villa in Chennai

© دینش جایاول

Villa in Chennai

© دینش جایاول

Villa in Chennai

Villa in Chennai

Villa in Chennai

ویلایی در چنای

موقعیت: چنای، هند

معمار: اینونت آرشیتکتز

مصالح: بتن

تاریخ ساخت: ۱۳۹۶

مساحت زمین: ۴۵۵m۲

مساحت ساخت: ۳۷۲m۲

معماران مسوول: ویوِک کومار، ناندا دِوی

عکاس: دینش جایاول

همکار: بالاچاندار بسکاران

تیم پروژه: بالاچاندار ال.، سوداکار اس.

عکاس: دینش جایاول

توضیحات:

ویلا در محله ی شیک ساحل چنای، در تامیل نادو هند واقع است. طرح پیش بینی شده برای این پروژه خلق تجربه کاربری بود که در آن می توان بدون دسترسی به ساحل، نسیم دریا را احساس کرد.کانسپت این طرح بر آرایش فضاهای نیمه عمومی تکیه دارد که ارتباطات درونی خانه را از طریق نور به حداکثر می رساند.

طراحی ویلا به منظور محقق کردن این ایده از صفحه و حجمی توپر تشکیل شده است که اوّلی ساکنان را از حرارت جنوبی ثانویه حفظ می کند و دوّمی که در قسمت غربی ویلا واقع شده فضاهای خصوصی و اتاقهای خواب را در خود جای داده است. حجم باقی مانده نمایی را تشکیل می دهد که فضاهای نیمه خصوصی را در خود جای می دهد.

کسر شدن این حجمها از نما فضاهای بازی ایجاد می کند که شامل استخرو پارکینگ می باشند. در عین حال این فضاها به استفاده کننده کمک می کنند که از داخل با محیط بیرون در تماس باشند. طراحی و جانمایی محل استخر مشخصه اصلی طراحی این واحد مسکونی است که منظر مناسب برای کاربر فراهم می کند.

در اخرین مرحله خالی کردن حجم که به نوبه خود رو به تراس گشوده می شود، سینمای خانگی جانمایی می شود. این گسترش فضایی می توانند به مکانهایی چند عملکردی تغییر شکل یابند.

فضاهای نیمه خصوصی از تقاطع حجم های L شکل خلق می شوند.تعاملات این فضاها در داخل و خارج بنا قابی است که منظر را در بر می گیرد و شرایط را برای ایجاد نشیمنی روشن و مرتفع فراهم می کند. دسترسی های عمودی در اتصال حجمهای L شکل قرار گرفته که شامل اسانسور و راه پله می باشند. راه پله کیفیت زیبایی شناختی نشیمن را بهبود می بخشد و تعامل بصری را تقویت می کند.

قاب خالی شمالی به جلوه حجم توپر جنوبی و طرح کلی می افزاید. استفاده از آب در دو فرم به طراحی ویلا کمک کرده است. اول در داخل بنا در قالب یک استخر و دیگر در خارج بنا که از سطح سقف وارونه بام گرداوری می شود و همراه با آب استخر داخل بنا به حوض کوچکی می ریزد که از عناصر زیبایی شناختی منظر فضای باز ویلا است.

ایده اصلی پروژه این بود که آب به عنوان یک کل در تمام سطوح جریان یابد و عامل دعوت کننده به ویلا باشد. هر مخاطبی در ورودی می تواند ارتباط آب  در استخر، باغ سازی، انعطکاس تصویر استخر روی سقف و جریان آب گرداوری شده از بام را در تمام طبقات ببیند.

معماران مرتبط: