Villa in the Palms

Villa in the Palms

Villa in the Palms

Villa in the Palms

Villa in the Palms

Villa in the Palms

Villa in the Palms

Villa in the Palms

Villa in the Palms

Villa in the Palms

Villa in the Palms

Villa in the Palms

ویلایی در میان نخل ها

موقعیت: هند، گوا

معمار: دفتر معماری آبراهام جان ، آبراهام جان، آلان آبراهام، آنکا فلورسکو، نها گوپتا، نیرانجان فولساندر، واتسال میستری

کارفرما: ماریشا آن دات و استیون گوتکین

مصالح: سنگ و چوب

تاریخ ساخت: ۱۳۹۷

مساحت زمین: ۱۳۰۰m۲

مساحت ساخت: ۶۱۰m۲

استودیو معماری: معماران آبراهام جان

عکاسان: ادموند سامنر، آتول پراتاپ، و آلان آبراهام

توضیحات:

ویلایی در میان درختان نخل

معماران مرتبط: