villa Korsmo

villa Korsmo

villa Korsmo

villa Korsmo

villa Korsmo

villa Korsmo

villa Korsmo

villa Korsmo

ویلا کورسمو

موقعیت: نروژ، اسلو، نسودن

کارفرما: خانواده برگ کورسمو

مصالح: بتن و چوب

تاریخ ساخت: ۱۳۹۰

مساحت ساخت: ۲۰۰m۲

معماران: هوسوگ هیم

توضیحات:

ویلا کورسمو یک خانه‌ی تک خانواری است که برای یک زن و شوهر در نسودن در خارج از اسلو طراحی شده است. پروژه در یک سایت زیبا که دارای پوشش گیاهی طبیعی، درختان کاج و زمین ناهموار است قرار گرفته. ایده اصلی این پروژه ساخت خانه ای بود که بتواند دو طرف ساختمان را که با ارتفاع طبیعی در زمین تقسیم شده بود، متصل کند.

طرح نقشه بدین گونه است که از یک سمت باریک و از سمتی دیگر کشیدگی شرقی غربی بر روی تپه‌ها دارد. ساختمان نیز در جهت سازگاری با زمین، پلان منحنی شکلی دارد که خطوط ناهمواری اطراف تپه را دنبال می‌کند.

هر دو دیوار کناری فضاهای نیمه بازی را شامل می‌شوند که به سمت جنوب غربی و جنوب شرقی هستند.

در نتیجه بیشترین دریافت نور خورشید از طریق پنجره‌های این نماها دریافت می‌شوند. آفتاب ابتدا به درون فضایی که ارتفاع آن دو برابر شده، سپس به فضای نشیمن دو طبقه وارد می‌شود.

در سمت غرب، خانه به صورت پیلوتی است وسبب ایجاد سقفی برای پارکینگ در طبقه همکف شده است. از سمت شرق که در آن اتاق نشیمن و آشپزخانه قرار گرفته است، خورشید در وضعیت بهتری قرار دارد و شما دید بهتری به چشم انداز اطراف خود خواهید داشت.

خانه دارای یک سقف شیبدار شصت درجه است که حجم ساختمان را پایین می‌آورد و لبه‌های دیوار را کم می‌کند. در عین حال، طبقه دوم تقریبا کامل است و شامل اتاق خواب، حمام، اتاق نشیمن و امکانات ذخیره سازی می‌باشد. نما و سقف با همان تخته چوب‌های کاج طبیعی پوشیده می‌شود که سطح آن را تیره می کند، و در تضاد با فضای داخلی پر نور خانه است.

 

برگردان به قلم هانیه فرج‌زاده

۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۷