Villa M-Italy

Villa M-Italy

Villa M-Italy

Villa M-Italy

Villa M-Italy

Villa M-Italy

Villa M-Italy

Villa M-Italy

Villa M-Italy

Villa M-Italy

Villa M-Italy

Villa M-Italy

Villa M-Italy

Villa M-Italy

Villa M-Italy

Villa M-Italy

Villa M-Italy

Villa M-Italy

Villa M-Italy

Villa M-Italy

Villa M-Italy

Villa M-Italy

Villa M-Italy

Villa M-Italy

Villa M-Italy

Villa M-Italy

Villa M-Italy

Villa M-Italy

Villa M-Italy

ویلا ام

موقعیت: ایتالیا، لیگوریا

معمار: معماران جووردانو هادامیک

کارفرما: شخصی

مصالح: خشت

تاریخ طراحی: ۱۳۹۴

تاریخ ساخت: ۱۳۹۶

مساحت ساخت: ۱۵۰m۲

استودیو: معماران جووردانو هادامیک

معماران: دانیله جووردانو، نادین هادامیک

برنامه ریزی + سلامت و امنیت: فرانچسکو دیمازی

سازه: میشل کالکاگنو

زمین شناسی: جیول. ویتوریو کوریو

مطالعات: فرانچسکو دیمازی

معماران مرتبط: