Villa Nemes

Villa Nemes

Villa Nemes

Villa Nemes

Villa Nemes

Villa Nemes

Villa Nemes

Villa Nemes

Villa Nemes

Villa Nemes

Villa Nemes

Villa Nemes

Villa Nemes

Villa Nemes

Villa Nemes

Villa Nemes

Villa Nemes

Villa Nemes

Villa Nemes

Villa Nemes

Villa Nemes

Villa Nemes

Villa Nemes

Villa Nemes

Villa Nemes

Villa Nemes

Villa Nemes

Villa Nemes

Villa Nemes

Villa Nemes

Villa Nemes

Villa Nemes

Villa Nemes

Villa Nemes

Villa Nemes

Villa Nemes

Villa Nemes

Villa Nemes

Villa Nemes

ویلا نمس

موقعیت: ایتالیا، لیگوریا

معمار: معماران جووردانو هادامیک

کارفرما: شخصی

مصالح: سنگ

تاریخ طراحی: ۱۳۹۰

تاریخ ساخت: ۱۳۹۳

مساحت ساخت: ۲۴۵m۲

استودیو: معماران جووردانو هادامیک

معماران: معماران جووردانو هادامیک، دانیله جووردانو، نادین هادامیک

برنامه ریزی + سلامت و امنیت: روبرتو فرارو

سازه: دانیله دیگنوتی

مهندسی مکانیک و برق: شرکت مهندسی پنا مورونی

زمین شناسی: جورجیو لیگورینی

مطالعات: پاستورلی آنتونیو

معماران مرتبط: