Villa No.07

© امیرعلی غفاری

Villa No.07

© امیرعلی غفاری

Villa No.07

© امیرعلی غفاری

Villa No.07

© امیرعلی غفاری

Villa No.07

© امیرعلی غفاری

Villa No.07

© امیرعلی غفاری

Villa No.07

© امیرعلی غفاری

Villa No.07

© امیرعلی غفاری

Villa No.07

© امیرعلی غفاری

Villa No.07

© امیرعلی غفاری

Villa No.07

© امیرعلی غفاری

Villa No.07

© امیرعلی غفاری

Villa No.07

© امیرعلی غفاری

Villa No.07

© امیرعلی غفاری

Villa No.07

© امیرعلی غفاری

Villa No.07

© امیرعلی غفاری

Villa No.07

© امیرعلی غفاری

Villa No.07

© امیرعلی غفاری

Villa No.07

© امیرعلی غفاری

Villa No.07

© امیرعلی غفاری

Villa No.07

© امیرعلی غفاری

Villa No.07

© امیرعلی غفاری

Villa No.07

© امیرعلی غفاری

Villa No.07

© امیرعلی غفاری

Villa No.07

© امیرعلی غفاری

Villa No.07

© امیرعلی غفاری

Villa No.07

© امیرعلی غفاری

Villa No.07

© امیرعلی غفاری

Villa No.07

© امیرعلی غفاری

Villa No.07

© امیرعلی غفاری

Villa No.07

© امیرعلی غفاری

Villa No.07

© امیرعلی غفاری

Villa No.07

© امیرعلی غفاری

Villa No.07

© امیرعلی غفاری

Villa No.07

© امیرعلی غفاری

Villa No.07

© امیرعلی غفاری

Villa No.07

© امیرعلی غفاری

Villa No.07

© امیرعلی غفاری

Villa No.07

© امیرعلی غفاری

Villa No.07

© امیرعلی غفاری

Villa No.07

© امیرعلی غفاری

Villa No.07

Villa No.07

Villa No.07

Villa No.07

Villa No.07

Villa No.07

Villa No.07

Villa No.07

Villa No.07

Villa No.07

Villa No.07

Villa No.07

ویلای شماره هفت

موقعیت: شیراز، شهرک صدرا، باغشهری پردیس

معمار: احمد قدسی منش

کارفرما: خانم زارعی

مصالح: بتن، سنگ، چوب

تاریخ طراحی: ۱۳۹۶

تاریخ ساخت: ۱۳۹۸

مساحت زمین: ۱۰۰۰m۲

مساحت ساخت: ۲۰۰m۲

استودیو: دفتر معماری شار

مدیر اجرایی: احمد قدسی منش

گروه طراحی: مریم ناظم البکاء، سمانه زارع، نازنین فرح، پریسا پناهی، مهربانو ملک، مهدیه هدایتی، غزال نصیری

سازه: علی رادمان

تأسیسات مکانیکی: کریم روزیطب

مصنوعات چوبی: معین نیکویی

گروه اجرایی: رضا فتحی، افشین زارع، محمدرضا احمدی

عکاس: امیرعلی غفاری

توضیحات:

متن ارائه شده توسط معماران:

ویلای هفت ویلایی است کوچک برای تعطیلات آخر هفته که در زمینی با شیب نسبتاً زیاد ساخته شد. خواسته کارفرما از این ویلا مکانی مناسب برای مهمانی های کوچک و دوستانه بود. از این رو به نظر می رسید بهره گیری از فضاهای باز و نیمه باز بتواند در ایجاد جذابیت بیشتر و تنوع فضایی نقش مهمی ایفا کند. دید و منظر مناسبی که در طبقه بالا وجود داشت و نیاز به فضایی تعریف شده جهت استخر روباز، طراحی را به سمت چرخش نود درجه ای طبقه اول سوق داد که در نتیجه ی آن دو فضای جدید با دو کیفیت متفاوت به ویلا اضافه گردید؛ حیاط مسقف متصل کننده استخر و ویلا با سایه-اندازی حداکثری در تمام طول سال و تراس و نشیمن بزرگ در طبقه اول با دید مناسب به باغشهرهای اطراف. با توجه به شیب زیاد زمین و این مسئله که استفاده از ویلا محدود به تعطیلات است و استفاده مداوم ندارد، مسیر دسترسی اتومبیل محدود به پارکینگ ورودی درنظر گرفته شد. در طراحی سایت پلان نیز تلاش شده است تا با کاشت درختان بلند در اطراف سایت، دیدهای مزاحم ساختمان های اطراف در آینده به حداقل برسد و همچنین پستی و بلندی های زمین، این امکان را به وجود آورد که در محوطه، فضاسازی های متفاوت با پوشش گیاهی متنوع ایجاد گردد.

معماران مرتبط: