Villa P (Austrian)

Villa P (Austrian)

Villa P (Austrian)

Villa P (Austrian)

Villa P (Austrian)

Villa P (Austrian)

Villa P (Austrian)

Villa P (Austrian)

Villa P (Austrian)

Villa P (Austrian)

Villa P (Austrian)

Villa P (Austrian)

Villa P (Austrian)

Villa P (Austrian)

ویلا پی

موقعیت: اتریش، اشتایر غربی

معمار: معماران گانگولی و کریستینا

کارفرما: خصوصی

مصالح: بتن و چوب

تاریخ طراحی: ۱۳۸۹

تاریخ ساخت: ۱۳۹۴

مساحت ساخت: ۳۳۰m۲

استودیو: معماران گانگولی و کریستینا

مدیر پروژه: هانس گانگولی، ایرنه کریستینا

گروه طراحی: یورگن پیچلر

سازه: راینهارد پوستشر

ناظر: ویلی مودر

عکاس: دیوید شرایر

توضیحات:

.

معماران مرتبط: