Villa Pfaenderstock

Villa Pfaenderstock

Villa Pfaenderstock

Villa Pfaenderstock

Villa Pfaenderstock

Villa Pfaenderstock

Villa Pfaenderstock

Villa Pfaenderstock

Villa Pfaenderstock

Villa Pfaenderstock

Villa Pfaenderstock

Villa Pfaenderstock

ویلایی در فِندَشتاک

موقعیت: اتریش، فورارلبرگ

معمار: معماران برکتولد وبر

مصالح: چوب

معمار: معماران برکتولد وبر

اجرا: خانه سازی آلپینا

عکاس: آدولف بروتر

توضیحات:

.

معماران مرتبط: