Villa R

@جولیان ویر

Villa R

@جولیان ویر

Villa R

@جولیان ویر

Villa R

@جولیان ویر

Villa R

@جولیان ویر

Villa R

@جولیان ویر

Villa R

@جولیان ویر

Villa R

@جولیان ویر

Villa R

@جولیان ویر

Villa R

@جولیان ویر

Villa R

پلان طبقه همکف و اول

Villa R

نمای شمالی و جنوبی

Villa R

مقطع و نمای غربی

ویلا آر

موقعیت: آرهاوس، دانمارک

معمار: دفتر معماری سی.اف.مولر

مصالح: بتن، فلز، چوب

تاریخ طراحی: ۱۳۹۱

تاریخ ساخت: ۱۳۹۳

مساحت ساخت: ۳۰۰m۲

معماران: سی. اف. مولر

مهندس عمران: تریکانسالت

معمار منظر: کراگ و برگلاند

عکاس: جولیان ویر

توضیحات:

به قلم تحریریه مجله ویلا

ویلا آر در کناره جنگلی در آرهاوس و در نزدیک ترین حالت نسبت به درختان قرا گرفته است. این تماس نزدیک با جنگل الهام بخش ایده اصلی پروژه شده که هدف آن کشیدن جنگل به داخل بنا از طریق پانل های بزرگ شیشه ای و ایجاد پس زمینه ای برای فضای داخلی است که مدام با تغییرات فصلی رنگ متحول می شود.

موضوع دیگر در طرح این پروژه خلق فضایی مناسب برای کودکان با تخصیص فضای بازی و تلفیق آن با پاسخ های ملزوم قوانین ساخت و ساز محلی است. برای مثال این بنا می توانست  تنها به اندازه یک طبقه ارتفاع گرفته و حداکثر ۲۰% مساحت سایت را اشغال کند.

این مساله با ایجاد یک طبقه زیر زمین که پایه بنا ،اتاقهای کودکان، اتاقهای بازی و درسترسی به پاسیو خارجی را تشکیل می دهد مرتفع شد. بخش بالایی که با روی پتینه کاری شده پوشیده شده بر فراز پایه معلق است. این بخش شامل نشیمنی چند عملکردی است که رو به جنگل در یک سوی شاخه های درختان قرار گرفته و نور زیادی دریافت می کند و به تراس بالا آمده چوبی رو به جنوب با پله دسترسی دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معماران مرتبط: