Villa Renovation CC

© آتلیه ایکس.وای.زد

Villa Renovation CC

© آتلیه ایکس.وای.زد

Villa Renovation CC

© آتلیه ایکس.وای.زد

Villa Renovation CC

© آتلیه ایکس.وای.زد

Villa Renovation CC

© آتلیه ایکس.وای.زد

Villa Renovation CC

© آتلیه ایکس.وای.زد

Villa Renovation CC

© آتلیه ایکس.وای.زد

Villa Renovation CC

© آتلیه ایکس.وای.زد

Villa Renovation CC

© آتلیه ایکس.وای.زد

Villa Renovation CC

© آتلیه ایکس.وای.زد

Villa Renovation CC

© آتلیه ایکس.وای.زد

Villa Renovation CC

© آتلیه ایکس.وای.زد

Villa Renovation CC

© آتلیه ایکس.وای.زد

Villa Renovation CC

© آتلیه ایکس.وای.زد

Villa Renovation CC

© آتلیه ایکس.وای.زد

Villa Renovation CC

© آتلیه ایکس.وای.زد

Villa Renovation CC

© آتلیه ایکس.وای.زد

Villa Renovation CC

Villa Renovation CC

Villa Renovation CC

Villa Renovation CC

ویلای بازسازی شده سی سی

موقعیت: سن ویتو، ساردیتیا، ایتالیا

معمار: متیو فورستی

مصالح: بتن

تاریخ ساخت: ۱۳۹۶

مساحت ساخت: ۲۶۰m۲

عکاس: آتلیه ایکس.وای.زد

توضیحات:

مخفیانه در پشت دیوارهایش پنهان شده، و خانه در سکوت باقی مانده است. در طول یک قرن، ساختمان از یک خانه ی کوچک به ۲ مغازه، حمام و چند اتاق که به تدریج به حیاط پشتی هم تجاوز کرده اند، بسط یافته است.

اولین قدم پروژه، اصلی ترینِ آن بود؛ حذف تمام ساختارهای غیر ضروری برای دستیابی به خاستگاهها، که اتفاقا حجمها واضح تر و دیوارهای سنگی ستبر آشکار شدند. بازشوهای جدید، مسیر حرکتی نوینی را بین فضاهای عمومی بوجود آورده اند (نشیمن، آشپزخانه، اتاق غذاخوری و حیاط پشتی).

طبقه ی اول جایی که اتاق نشیمن مشترک، غالب بر پاسیو شده، حریم خصوصی و سکوت را برای اتاق ها به ارمغان آورده است.

بین درون و بیرون، دیوارهای سفید پس زمینه ی خاموشی شده اند برای آفتاب شدید سن ویتو.

 

برگردان به قلم هانیه فرج زاده

سوم مرداد ماه ۱۳۹۷

معماران مرتبط: