Villa Terzer

© کمولو

Villa Terzer

© کمولو

Villa Terzer

© کمولو

Villa Terzer

© کمولو

Villa Terzer

© کمولو

Villa Terzer

پلان طبقه اول

Villa Terzer

پلان همکف

Villa Terzer

مقطع

ویلا ترزر

موقعیت: ایتالیا، بولزانو، آپیانو

معمار: معماران مودوس

کارفرما: شخصی

مصالح: بتن

تاریخ طراحی: ۱۳۸۴

تاریخ ساخت: ۱۳۸۷

استودیو: معماران مودوس

معماران: سندی آتیا، ماتئو اسکاگنول

عکاس: کمولو

معماران مرتبط: