Villa Wildpark

Villa Wildpark

Villa Wildpark

Villa Wildpark

Villa Wildpark

Villa Wildpark

Villa Wildpark

Villa Wildpark

Villa Wildpark

Villa Wildpark

Villa Wildpark

Villa Wildpark

ویلایی در پارک حیات‌وحش

موقعیت: اتریش، فورارلبرگ

معمار: معماران برکتولد وبر

مصالح: چوب

معماری: معماران برکتولد وبر

اجرا: خانه سازی آلپینا

عکاس: کورت هربست

توضیحات:

.

معماران مرتبط: